TV lite-155866-edited.jpg

Forbrugerteknologi udvikler sig hele tiden og bliver erstattet af noget bedre. Det samme gælder for radiatorer, som hele tiden giver mere og bedre varme for pengene.

Et TV baseret på 30 år gammel teknologi vil vel næppe friste dig, hvis du er på jagt efter noget nyt? Tænk lidt på samme måde, når du skal anskaffe noget som sørger for, at der er godt og varmt hjemme.

En ny el-radiator kan både virke solid og se godt ud på væggen, men du bør tjekke lidt flere ting, før du handler.

Hent vores guide om opvarmning: 15 misforståelser om varme

Termostaten

Hemmeligheden ligger i det, som befinder sig indeni ovnen. Her er termostaten en vigtig komponent, og du vinder meget ved at vælge en producent, som følger med i udviklingen.

Jeg regner ikke med, at du tager en skruetrækker med dig i butikken for at tjekke indmaden på nye el-radiatorer. Det letteste er faktisk at bede om at få lov at tænde radiatoren, så du kan lytte til den. På den måde kan du finde ud af meget om produktet.

Pointen er, at der findes nye radiatorer med både moderne og gammeldags termostater. Og der findes nye radiatorer med ganske moderne termostater, men som er af dårlig kvalitet.

Støj

Et problem kan være støj. Nogle radiatorer er udstyret med et relæ, som hjælper termostaten med at slå til og fra. Dette er i sig selv en pålidelig løsning, men relæet afgiver en klikke-lyd, hver gang den slår strømmen fra og til.

Spiller det da nogen rolle med et klik af og til? Ja, det gør det. Hvis det kun er et klik af og til, står du med en el-radiator, som ikke er så god. En god termostat har en hurtig cyklus, hvilket betyder, at den slår til og fra tit for at holde en jævn temperatur. Og så klikker det ofte…

I princippet er det en ny radiator, som giver en lidt mere stabil temperatur, men metoden er gammeldags - og med støj, som kan være irriterende.

Ustabil varme

Et godt tips er at holde sig fra radiatorer med mekanisk termostat. Dette er gammel teknologi, som slider for at give stabil varme. Årsagen er store svingninger over og under det niveau, som termostaten er indstillet på - noget som bidrager til at hæve elregningen.

Læs mere om disse udfordringer: Hvorfor er jeg nødt til at justere termostaten så tit?

Mindre forbrænding

Det spiller også en rolle, hvilke materialer radiatoren er sammensat af. I nyere produkter er varmeelementet af aluminium i stedet for stål. Elementet er også større på nyere radiatorer. Det giver en lavere temperatur på elementet, og støvet i luften farer forbi elementet uden at det når at blive forbrændt.

Tidligere var støvforbrænding noget man snakkede om. I dag er det for det meste kun en svag, generende lugt, lige når du tænder for radiatoren i begyndelsen af fyringssæsonen. Årsagen er støv, der har samlet sig på elementet i løbet af sommeren, og det går hurtigt over.

Aluminium bidrager også til mindre støj. Varmeelement i stål afgiver gerne en lyd i forbindelse med ændringer i temperaturen. Hvis jeg beskriver det som et knæk eller en klang, så kan du måske genkende det? Hvis du har slentret langs en vej med autoværn en varm sommerdag, kan du have hørt en kraftig, metallisk klang. Den fremkommer som følge af bevægelse i stålet på grund af varmen. Det samme fænomen opstår i ældre udgaver af el-radiatorer.

I dag er der få radiatorer tilbage med sådanne stålelementer, men det kan være simple løsninger på ophænget, som påvirkes af temperaturændringer og skaber støj.

Nogle leverandører har arbejdet meget med konstruktionen af ophænget, så bevægelsen i metallet sker mere stille. På den måde undgår vi denne støj.

Lydløs og god varme

Stil spørgsmål hos forhandleren, når du skal anskaffe nye el-radiatorer. Et af dem er om teknologien i termostaten. Den skal være elektronisk og sammensat af behørige komponenter af god kvalitet. Så får du en lydløs løsning med moderne teknologi, som slår varmeelementet til og fra ofte, og dermed afgiver en jævn og stabil varme. Dette er en langt mere energieffektiv løsning.

En el-radiator, som giver mere varme igen for den strøm du putter ind -  det er jo målet med en ny radiator, ikke sandt?

Clip On-glass.jpg

Bytte farver

En mere æstetisk nyskabelse er løse Clip On-glass i forskellige farver, som du let kan sætte på din radiator.

En elegant og rimelig løsning, som får radiatoren til at fremstå som et designelement i rummet. Derudover sænker den overfladetemperaturen betragtelig.

15 misforståelser om varme som koster dig tusindvis af kroner