Afbalanceret ventilation med varmegenvinding central komponent i passivhus.jpg

Afbalanceret ventilation med varmegenvinding er en central komponent i et passivhus. Hvad du ellers skal gennemføre af tiltag afhænger, som udgangspunkt, af boligens tilstand.

Det afbalancerede ventilationssystem er på en måde lidt ved siden af de grundlæggende komponenter i et passivhus. Dette er et aktivt virkemiddel for indeklimaet og varmeudgifterne, mens de øvrige tiltag er passive komponenter: Isoleringstykkelse, kvalitet af vinduer og tiltag mod varmetab. 

Hent: Tjekliste om, hvad afbalanceret ventilation gør ved indeklimaet

Varmetab

Lad os tage udgangspunkt i en bolig fra 70´erne. Det blev dengang opfattet som moderne, ikke mindst fordi der blev bygget med et bevidst forhold til varmetab.

Det vil sige, at du har en bolig, som er forholdsvist godt isoleret og udstyret med vindspærre. Dobbelte energiruder i vinduerne bidrog som udgangspunkt positivt, men det er nok en udfordring med de store vinduesflader, som var populære i et par årtier. Her er varmetabet større end for en væg med vinduer af mere almindelig størrelse.

Hvis du har et ønske om at opgradere en sådan bolig til standarden for passivhuse, bør du søge vejledning hos professionelle. Blandt andet skal du have dit hus tryktestet for at fastslå, hvor utæt det er, for at sige det enkelt.

Et passivhus taber minimalt med varme, og en specialist vil kunne gå det igennem og udpege, hvilke tiltag du er nødt til at gennemføre for at opfylde kravene.

Isolering

Én af de ting, du skal være forberedt på, er at øge tykkelsen på isolering i både gulv, vægge og tag. Op mod loftet, eller mellem spærene, har du sandsynligvis 15 cm isolering nu. Her skal du øge til 30 cm. I væggene finder du nok ikke mere end 10 eller 15 cm isolering, som skal øges til 25 cm for at opfylde kravene til passivhuse. Samtlige vinduer skal udskiftes.

Vi taler her om en omfattende renovering, som indebærer større indgreb og en betydelig investering.

Afbalanceret ventilation

En sådan opgradering giver en bolig, som i praksis er helt tæt. Så opstår behovet for afbalanceret ventilation, som udskifter luften – ellers vil indeklimaet blive ganske forfærdeligt.

I nogle af de første passivhuse, der blev opført, klagede beboerne over en uudholdelig varme om sommeren. Det er med andre ord væsentligt med et ventilationsanlæg, der har de rigtige dimensioner. 

Opvarmningsbehov

Her er du ikke afhængig af at indbygge en sammenhængende infrastruktur af kanaler tilknyttet et centralt anlæg. Det er lige så effektivt at benytte en løsning til enkeltrum, som monteres gennem ydervæggen.

De gode modeller af denne type er godkendt til passivhuse, fordi de har varmegenvinding: Både udeluften og den opvarmede indeluft løber igennem en såkaldt modstrømsveksler. Her bliver udeluften opvarmet af indeluften. Med højere temperaturer på luften som strømmer ind, reduceres opvarmningsbehovet i bygningen.

Derudover sørger et indbygget varmeelement for at opvarme denne tilskudsluft på kolde dage. Det reducerer opvarmningsbehovet yderligere.

Højere udgifter

Hvis du har planer om at montere en løsning til enkeltrum selv, er det vigtigt at du ved, hvordan du tætter gennemføringen i ydervæggen i tråd med kravene til passivhuse.

Et mangelfuldt udført arbejde kan føre til en svækket isoleringsevne samt højere varmeudgifter.

For dig, som allerede bor i et passivhus og ikke er tilfreds med det afbalancerede ventilationssystem, vil en løsning til enkeltrum kunne tilfredsstille kravene. Med korrekt montering forringer det ikke de centrale energiværdier i bygningen.

Hvor godt er klimaet i din bolig?