Hvorfor justere termostaten på varmelegemet så tit.jpg

Hvis du oplever, at det er svært at få en jævn og behagelig varme i stuen, skyldes det ofte en unøjagtig termostat på radiatoren. Den enkle forklaring er, at termostaten er for dårlig.Lad os se lidt på årsagerne til, at det kan blive lidt køligt – eller en smule for varmt.

En mekanisk termostat formår ikke at holde en jævn varme, selvom der er en stabil temperatur udenfor. Du kan have sat termostaten på 21 grader, men varmen fra radiatoren vil variere temmelig meget.

I værste fald svinger den 3 grader både over og under det, du gerne vil have. Med andre ord kan en dårlig termostat være årsag til, at temperaturen varierer mellem 18 og 24 grader.

Unøjagtig

Et lidt grundigere kig ind i radiatoren viser, at den mekaniske termostat har noget, vi kalder et bimetal i termostaten. Dette metal bøjer sig efter temperaturen og fungerer som til- og frakobling. Ideelt set skal den koble til, når temperaturen falder til et vist niveau, for så at koble radiatoren fra, når termostaten når det indstillede niveau.

I virkeligheden er den unøjagtig og står koblet til eller fra for længe. Dermed opstår de store svingninger i temperaturen. Dette kaldes for pendling; noget som også kan opstå i dårlige elektroniske termostater.

Her kan du læse mere om årsager til utilfredshed med opvarmning.

Op og ned

Der er flere grunde til, at du stadig er nødt til at skrue på termostaten. Vi vil ikke hænge os for meget i de tekniske begreber, men vil dog nævne et fænomen, som kaldes drivning.

En god elektronisk termostat skal kunne stå på det samme niveau året rundt. Er kvaliteten ikke så god, viser det sig ved, at den skal justeres op og ned i takt med skiftende temperaturforhold.

Det skyldes, at temperaturføler og elektronik påvirkes af varmen fra radiatoren. Hvis det er koldt udenfor, forbliver radiatoren tændt i længere tid, idet føleren bliver varmere og derfor tror, der er varmere i rummet, end der faktisk er. Derudover bliver elektronikken varmere, hvis der er anvendt dårlige komponenter.

Dataløsninger findes i det meste elektronik, vi bruger i hjemmet i dag. Dette er også tilfældet for elektroniske termostater. Og billige radiatorer kan være udstyret med programmel, som ikke tager hensyn til, at elektronikken bliver varmere. Så vil termostaten tro, det er varmere end det faktisk er – og varme for lidt.

Læs også: El-radiatorer er nogle strømslugende monstre - eller?

Rammer forkert

En dårlig radiator kan ramme forkert i forhold til temperaturen med op til 6 grader som følge af drivning. Hvis du stiller termostaten på 21 grader i oktober og ikke rører mere ved den, kan du i januar opleve, at indetemperaturen er 15 grader.

Dette påvirker elregningen.

Du reagerer naturligt nok med at skrue op for termostaten for at få den temperatur, du ønsker. Når det milde vejr kommer, bliver det for varmt indenfor. Det er her elregningen vokser:

Vi er gode til at skrue op, når det bliver koldt, men kan glemme at skrue ned for termostaten igen, når det bliver varmt. Så ender du med at få en højere gennemsnitstemperatur end nødvendigt.

Det gælder specielt i områder, hvor temperaturen varierer meget. Flere steder langs kysten er der svingninger i udetemperaturen, som gør, at du ALDRIG opnår den ønskede temperatur med en billig radiator.

Nøjagtig

Løsningen er en nøjagtig elektronisk termostat. En radiator af god kvalitet med god elektronik bestående af kvalitetskomponenter, skal ikke give variationer i temperaturen på mere end 0,5 grader.

I princippet slipper du for at skrue termostaten op og ned ved variationer i udetemperaturen.

15 misforståelser om varme som koster dig tusindvis af kroner