Hvordan tjekke om der er radon i boligen.jpg

Mange boligejere frygter radonstråling i huset. Det tryggeste er at få det tjekket og sætte ind med de rette tiltag. I den forbindelse er det vigtigt at have et godt balanceret ventilationssystem.

Radon, som lækker ud fra grunden under huset, kan strømme ind i boligen og medføre sundhedsskader. Derfor opfordrer myndighederne til, at husejere tjekker forholdene, mens udlejere er pålagt at måle koncentrationen hos deres beboere.

Som regel vil nye boliger i udsatte områder have gode radonspærrer i soklen. Ældre bygninger kan derimod være mere udsatte - særligt hvis der ikke er krybekælder, men støbt sokkel direkte på jorden.

Hvis der ikke foreligger dokumentation for tidligere målinger, er det klogt at foretage en måling.

Enkelt at måle

Det er en ganske enkel affære. Tag kontakt til et firma, som leverer måleudstyr. Statens strålevern anbefaler, at du tjekker pris hos flere leverandører. Det bør ikke koste mere end 400 - 600 kroner.

Her er en tjekliste fra det norske Strålevernet:

  • Måleudstyret skal placeres i et skab eller på en boghylde i et opholdsrum og skal stå på samme sted i mindst to måneder for at levere pålidelig information.
  • Du kan måle radon med sporfilm eller med et elektronisk radonmåleapparat. Fremgangsmåden er den samme uanset, både med hensyn til placering og måleperiode.
  • Måleudstyret bestiller du hos et radonmålefirma. Tag gerne kontakt til flere firmaer for at sammenligne pris og tilbud. Nogle kommuner tilbyder målinger til rimelige penge.
  • Målingen skal foregå i minimum to måneder i perioden fra midten af oktober til midten af april. Dette er vigtigt for at få et brugbart resultat. Koncentrationen af radon kan variere meget fra dag til dag og fra uge til uge.
  • Hvis du udlejer en bolig, skal du dokumentere radonniveauet. Du skal gøre tiltag, hvis det viser sig, at niveauet er for højt.

Anbefalede tiltag

Hvis koncentrationen af radon er højere end 100 Bq/m3, skal du gøre noget ved det. Her kan du læse om måleenheden. Anbefalede tiltag er trykreducering eller ventilering af underlaget. Det er også effektivt at foretage en tætning mod underlaget.

Her vil fagfolk kunne give de rette anbefalinger for din bolig.

Læs også: Balanceret ventilation giver frisk luft uden at det bliver koldt indenfor

Balanceret ventilation

Du kan sagtens gennemføre tiltag samtidigt med andre udbedringer på huset. At installere et balanceret ventilationssystem er ikke i sig selv et tiltag mod radon, men et anlæg af god kvalitet vil bidrage positivt.

Med radon er det vigtigt med balance i ventilationen. Hvis der er undertryk i rummet, vil radon kunne trækkes op gennem gulvet sammen med luften. Et balanceret ventilationssystem modvirker dette.

I denne forbindelse er der udviklet enkeltrumsløsninger for balanceret ventilation. Disse er enklere at montere, da de kun kræver et hul gennem ydervæggen samt strømtilslutning. De er også udstyret med varmegenvinding. Et sådant anlæg giver netop den nødvendige balance i ventilationen, så nødvendige tiltag mod radon får den påkrævede effekt.

Der er også eksempler på, at afbalanceret ventilation for enkeltrum i sig selv har bidraget til en reduceret gasmængde.

Uanset hvordan du griber det an, vil jeg gentage:
Sørg for at måle forekomsten af radon og planlægge eventuelle tiltag.

Hvor godt er klimaet i din bolig?