Hvordan kommer du af med fugt i et rum.jpg

For meget fugtighed i et rum skyldes stillestående luft, ofte på grund af mangel på ventilation. Få gang i luften, så er meget løst.

Når du først kommer af med fugt i et rum, forhindrer du, at der kommer mug og svamp. Opskriften er at opnå en løbende udskiftning af luften. Så fjerner du grobunden for vækst, der skader indeklimaet og generer luftvejene. Metoden er ventilation.

Men vær opmærksom på, at en ventilationsløsning ikke fjerner fugt i en kælder, hvor du eksempelvis har lækager fra tag eller tilstrømning af fugt gennem en kældervæg.

Når rummet er tæt, kan der opstå fugt på grund af stillestående luft og mangel på udskiftning af luften i rummet. Her vil ventilation forebygge fugt, fordi den skaber bevægelse og udskiftning af luften.

Her kan du tjekke, hvad der skal til for at få et godt indeklima i din bolig.

Kølig luft

Udfordringen er ofte at få tilfredsstillende ventilation på plads. En hurtig løsning er en såkaldt mekanisk ventilation i form af en udluftningslem på væggen. Ulempen med den er, at du lukker kølig luft ind. I de kolde årstider kan det være særligt ubehageligt med kuldefald i nakken på den, som sidder i sofaen.

Og du risikerer at varmeudgifterne stiger, når kold luft får lov at strømme frit ind.

Faresignalerne

Før vi går i gang med de mere avancerede løsninger, kan vi tage et kig på, hvad der kendetegner problemet: Hvordan kan vi finde ud af, om der er for fugtig luft i det pågældende rum?

  • Sort belægning i bunden af vinduet
  • Misfarvning oppe under taget, særligt i hjørner
  • Misfarvning kan også gemme sig bag skabe og kommoder
  • Alt dette er tegn på svamp- og mugvækst
  • Dug på vinduesruden
  • En ventilationskanal, som har fået lov til at støve til er et tegn på, at luften ikke strømmer frit nok

Hvis du er i tvivl, bør du måle fugtigheden i rummet. Du kan tilkalde fagfolk for at få gennemført et tjek, eller skaffe dig et hygrometer og lave dine egne undersøgelser.

Misfarvninger og reelle svamp- og mugdannelser skal selvfølgeligt fjernes med en grundig klor-vask. Opskriften på dette får du hos en fagmand. Men den behandling holder ikke, hvis du ikke også tager fat på årsagen til problemet: Mangelfuld ventilation.

Afbalanceret ventilation

Nyere boliger er ofte udstyrede med et centralt afbalanceret ventilationssystem, ofte med varmegenvinding. Ikke alle boliger egner sig til den løsning. Den kræver et centralt placeret aggregat på loftet eller i teknikrummet, og det er nødvendigt med kanaler i tag og vægge ud til hvert rum.

Nu er der kommet alternative løsninger, som kan monteres i det enkelte rum, hvor der er behov for at forbedre ventilationen. De består af en stor og avanceret vægventil, hvor udeluften suges ind i rummet og cirkulerer, før den blæses ud gennem det samme apparat.

Så har man afbalanceret ventilation. 

Varmegenvinding

Disse løsninger til enkelte rum har også varmegenvinding. På vej ud passerer den opvarmede luft gennem en varmeveksler, hvor den opvarmer den kolde udeluft. Så slipper du for at fyre for fuglene. Monteringsbehovet er gerne en gennemføring i ydervæggen på omkring 300 x 300 mm. Desuden skal enheden have strøm.

På nogle tidspunkter af året kan cirkulationen give for tør luft. Nogle generes af dette, især om vinteren. I de tilfælde findes der udgaver med fugtgenvinding.

Dårlig ventilation er roden til mange elendige indeklimaer, men der findes en løsning, som bidrager til en langt bedre hverdag i hjemmet. Og det kan du altså få, selvom boligen ikke er egnet til at blive udstyret med et traditionelt, centralt ventilationssystem.

Hvor godt er klimaet i din bolig?