Hvor varmt er det i rummet, når termostaten viser 22 grader.jpg

Selv om du har sat termostaten til «godt og varmt», kan det ske, at du fryser. Årsagen skal findes i varierende kvalitet på el-radiatorer og termostater. Den egentlige temperatur i rummet kan variere med hele seks grader.

Jeg vil forsøge at give dig et godt svar på, hvorfor du ikke opnår den temperatur, du trives bedst med. Det kan blive lidt teknisk, men ikke for meget. Det handler om, hvor radiatorerne er placeret, kvaliteten på indmaden i dem, samt egenskaber ved din bolig.

Du kan også fordybe dig i detaljer om opvarmning ved at hente denne guide.

Placering

For at få det bedste udbytte af varmen fra en radiator, skal den opsættes under et vindue. Ideelt set bør der være en mindre radiator under hvert vindue, fremfor én eller nogle få store. Forklaringen er, at der kommer kold luft fra vinduesfladerne, og dette såkaldte kuldenedfald bliver opfanget af radiatorerne under vinduet. Uden denne placering kan du opleve kold træk langs gulvet.

Flere mindre radiatorer giver en mere jævn og behagelig varme, og de bruger ikke mere strøm end én stor.

Mekanisk termostat

Termostaten er en vigtig del af radiatoren. Den skal sørge for at holde den temperatur, du har indstillet, men mange har tendens til at skuffe dig. Specielt ældre mekaniske termostater. En sådan kan du genkende ved, at den klikker hver gang den kobler til eller fra.

Problemet med en mekanisk termostat er den såkaldte pendling. Det betyder, at den ikke kan følge med i svingningerne i temperaturen i rummet. Den skal jo slå fra ved eksempelvis 22 grader, men kører lidt længere inden den kobler fra.

Og modsat skal den slå til igen, når temperaturen  falder under 22 grader. I virkeligheden kan det blive meget koldere i rummet før termostaten reagerer. Og derfor kan du fryse, selv om termostaten ser ud til at være rigtigt indstillet.

Elektronisk termostat

For at slippe for denne bakke- og dalopvarmning, kan du skifte til en mere moderne radiator med elektronisk termostat. Den er mere præcis, men vær opmærksom på, at det findes dårlige udgaver, som giver en unøjagtig varme.

Fænomenet kaldes drivning, hvor temperaturføler og elektronik påvirkes af varmen fra radiatoren.

Når det er koldt udenfor, kræver det mere energi at opvarme et rum. Så holder termostaten radiatoren i gang over længere tid, end når det er mildere udenfor. Så bliver føleren varmere og tror, at det er varmere i rummet, end det faktisk er. Forklaringen ligger i anvendelse af dårlige komponenter. Resultatet er en difference på op til seks grader mellem den faktiske temperatur og dét, du har sat termostaten på.

Læs vores temaside om den kritiske termostat

Elregningen bliver høj

Som udgangspunkt bør der ikke være behov for at regulere termostaten i løbet af opvarmningssæsonen.

Så hvis du sætter den på 22 grader i oktober, kan en radiator med elektronisk termostat af dårlig kvalitet levere 16 grader i stuen på en kold dag i januar.

Så er det naturligt at skrue op for termostaten, men mange glemmer at skrue ned igen, når det milde vejr kommer. Så kan elregningen blive høj.

Læs: Er el-radiatorer nogle strømslugende monstre?

Stabil komfort

En nøjagtig elektronisk termostat er dét, der skal til for at undgå svingninger og temperaturfald. En radiator af god kvalitet med god elektronik, sammensat af kvalitetskomponenter, bør ikke svinge med mere end en halv grad.

Samtidigt må du tage hensyn til egenskaberne for din bolig. Nøjagtige termostater er stabile, men de giver ikke nødvendigvis præcist den temperatur, du angiver. Dette afhænger en del af boligstandarden. Ældre huse med dårlig isolering har kolde vægge og træk langs gulvet, og dette påvirker føleren.

Så gode termostater er i stand til at holde temperaturen stabil, men termometeret i stuen viser næppe det samme antal grader, som termostaten er indstillet på. Fysikken i forskellige boliger er for lunefuld til det.

Her er løsningen at erfare, hvad termostaten bør indstilles på for at opnå den temperatur, du ønsker. Så vil gode radiatorer med gode termostater formå at holde komforttemperaturen stabil.

Hvis du vil have opklaret flere ting om opvarmning i hjemmet, kan du downloade denne:

15 misforståelser om varme som koster dig tusindvis af kroner